HİZMETLERİMİZ

PROJE

Asansör projesi binaya kurulacak olan asansörün imalata başlamadan önce detaylı teknik bilgilerin ve mühendislik hesaplamalarının detaylı bir şekilde düşünüldüğü ve planlandığı açıklama, çizim, teknik özellikler vb. dökümanların yer aldığı projedir.Projelendirmenin tüm safhaları yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmakta olup emniyetli, tasarruflu, konforlu, estetik, yüksek verimlilikte çözümler sunulmaktadır. En uygunhale getilen proje müşteri onayı alınarak imalat aşamasına geçilir.